• Menu
  • Zoek
  • Login

Schoonbeton

Beton prikkelt zintuigen

 

Beton is al lang niet meer het grijze constructiemateriaal dat schuil gaat achter een decoratieve huid. Beton kan de zintuigen prikkelen met kleurrijke texturen, exotische profileringen of oppervlakken die bewust ruig verweren, die licht doorlaten of waar planten doorheen groeien. Andere toepassingen zijn juist gebaat bij de terughoudendheid van strakke, sobere vlakken en volumes die een serene sfeer creëren. Het materiaal is als het ware kneedbaar in elke vorm, van ragfijne ruimtelijke structuur tot robuuste monoliet.

 

 

De esthestische kwaliteiten van beton te specificeren is lastig. De veelvormigheid en veelzijdigheid van beton maken het onmogelijk een keuzepalet met specificaties aan te bieden. Toch is er in de ontwerp- en bouwpraktijk behoefte aan benoeming en specificatie van schoonbeton. Om hieraan tegemoet te komen is in 2013 een vernieuwde versie van CUR-Aanbeveling 100 Schoonbeton verschenen.

 

Model-werkplan Schoonbeton

In CUR-Aanbeveling 100 'Schoonbeton' is veel aandacht besteed aan communicatie en coördinatie. Met de aanstelling van een coördinator schoon beton krijgt schoon beton de plaats in het ontwerp- en uitvoeringsproces die het verdient. Een werkplan schoonbeton is zijn belangrijkste instrument voor kwaliteitsbeheersing. Voor een model-werkplan verwijst CUR-100 naar cementenbeton.nl.

Het zijn geen statische documenten, maar dynamische. Op basis van ervaringen in praktisch gebruik zijn verbeteringen mogelijk. Daarom vragen we nadrukkelijk om feedback van gebruikers.

Opsteller van de documenten is ing.Henk Oude Kempers, gerespecteerd expert in kwaliteitsbeheersing voor schoonbeton. Zijn brede kennis en ervaring komen op deze wijze ten goede aan betonbouwend Nederland.

Belangstellenden kunnen pdf-versies van de documenten downloaden. Bewerkbare bestanden (Word en Excel files) zijn op aanvraag beschikbaar. Een eenvoudig mailbericht met contactgegevens volstaat.

In Cement 2014/2 is een artikel verschenen van de hand van Theo van Wolfswinkel (ABT) en Hans Köhne (Cement&BetonCentrum) over de herziene CUR-Aanbeveling 100. Het artikel onder de titel 'Samenwerken aan schoonbeton' is voor iedereen beschikbaar op de website Cementonline.nl.

 

 

beeldmerk-envelop-299cmykVraag bewerkbare bestanden (Word en Excel) van het Model-werkplan Schoonbeton aan door een e-mail met contactgegevens te sturen naar ...

Tektoniek.nl

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

Screenshot-Tektoniek-2

Tektoniek is het communicatieplatform voor kennis en netwerk over architectuur in beton. Via lezingen, projectbezoeken, workshops, expert meetings en online communicatie wordt informatie, inspiratie en ondersteuning geboden aan (toekomstige) architecten, bouwkundigen en producenten.

Tektoniek is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.

Tektoniek