• Menu
  • Zoek
  • Login

Duurzaam bouwen

Durability en sustainability

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen heeft tegenwoordig een andere betekenis dan 25 jaar geleden. De Nederlandse taal kent maar één woord, duurzaamheid, waar in het Engels twee verschillende begrippen bestaan: durability en sustainability.

Durability slaat op de duurzaamheid en technische levensduur van een product.

Sustainability omvat zowel de economische, sociale als milieu-aspecten van het bouwen.

Fysieke duurzaamheid van beton

De fysieke duurzaamheid van beton is een onderwerp van jarenlange studie en ervaring. De Europese betonnorm NEN-EN 206-1 onderscheidt maar liefst achttien verschillende milieuklassen. Een milieuklasse (in feite een duurzaamheidsklasse) omschrijft een specifiek aantastingsmechanisme. De norm gaat ervan uit dat, als het beton goed is ontworpen en gemaakt, het product ten minste vijftig jaar probleemloos mee kan gaan.

Duurzame ontwikkeling

Voor duurzame ontwikkeling bestaan geen specifieke normen. Deze zijn wel in ontwikkeling. Veel van die normen zijn gebaseerd op Life Cycle Analysis (LCA), een terrein waarop het Cement&BetonCentrum over veel expertise beschikt. Op deelterreinen van een LCA, zoals uitloging, bestaan er wel normen en regels.

Veiligheid

Beton beschermt de mens tegen allerlei soorten van gevaren en ongemakken. Veiligheid is dus ook een wezenlijk onderdeel van Duurzaam Bouwen.

MVO Nederland

MVO Nederland heeft een Dossier Beton samengesteld dat inzicht geeft in de markt, de keten en alle bijbehorende trends en duurzaamheidsissues in de betonindustrie.

The concrete initiative

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

#duurzaambeton – trending topics

beeld bij persberichtDoor zijn veelzijdigheid biedt beton vele mogelijkheden voor duurzaam bouwen, maar dat maakt het ook complex. Hoog tijd voor een helder overzicht voor alle partijen die duurzaam willen bouwen. Uiteraard met beton!

   #duurzaambeton - trending topics