• Menu
  • Zoek
  • Login

Cement en CO2

Niet meer dan 1%

Cement en CO2

Bij de productie van cement komt CO2 vrij. Ongeveer 5% van de CO2 die wereldwijd in de atmosfeer terecht komt door toedoen van de mens is afkomstig van de cementindustrie. In Nederland is dat niet meer dan 1%. Nederland is met het verlagen van de CO2-footprint van cement wereldwijd koploper. Hoe kan dat nou?

Roadmap duurzaam cementRoadmap duurzaam cement

Roadmap Duurzaam Cement

Op 24 oktober 2012 heeft het Cement&Betoncentrum haar Roadmap Duurzaam Cement gepresenteerd. In die Roadmap wordt de relatie tussen cement en CO2 toegelicht aan de hand van feiten en cijfers en worden de wegen naar de toekomst verkend. De verwachting is dat tot 2050 een verdere verkleining van de CO2-footprint met 10 tot 20% met de nodige inspanning haalbaar is.

Debat

Maar is dat alles wel genoeg? Rechtvaardigt dat een keuze voor beton of eist de samenleving een veel hoger ambitieniveau van de cementindustrie? En is dat dan realistisch? Of ligt de uitdaging meer bij de bouwsector als geheel? Moet de ontwikkeling van duurzaam bouwen met beton komen vanuit ontwerp, toepassing en gebruik?

Daarover werd op 24 oktober 2012 door het Cement&BetonCentrum gedebatteerd met deskundigen op het gebied van duurzaam bouwen met beton. 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

#duurzaambeton – trending topics

beeld bij persberichtDoor zijn veelzijdigheid biedt beton vele mogelijkheden voor duurzaam bouwen, maar dat maakt het ook complex. Hoog tijd voor een helder overzicht voor alle partijen die duurzaam willen bouwen. Uiteraard met beton!

   #duurzaambeton - trending topics