• Menu
  • Zoek
  • Login

Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden

Op de website Cementenbeton.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op de Cementenbeton-website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Cement&BetonCentrum heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Cementenbeton-website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Cement&BetonCentrum staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Cement&BetonCentrum biedt geen enkele garantie op de producten en diensten die via haar website worden aangeboden. Cement&BetonCentrum aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Cement&BetonCentrum wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Hyperlinks

Op de Cementenbeton-website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Cementenbeton kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de producten en diensten die erop worden aangeboden.

Auteursrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, namen, handelsbenamingen en domeinnamen, merken, logo's en andere elementen van welke aard ook op deze website worden beschermd door de wetten op het auteursrecht en zijn eigendom van Cemente&BetonCentrum of van derden.
Het gebruiken, kopiëren, vertalen, aanpassen, wijzigen, reproduceren en verspreiden van de volledige website of een gedeelte ervan, onder welke vorm ook, voor commercieel of niet-commercieel gebruik is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze rechten.
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina van) deze website is toegestaan. Cement&BetonCentrum zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Cement&BetonCentrum slecht verdraagt met de naam en reputatie van cementenbeton, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Cookies

De website Cementenbeton gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed.

Privacyverklaring

Cement&BetonCentrum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Cementenbeton zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor commerciële activiteiten beschikbaar stellen.

De persoonsgegevens die door u aan Cement&BetonCentrum worden verstrekt via de website van cementenbeton of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Cement&BetonCentrum, neem dan contact op met telefoonnummer ...

Toepasselijk recht

Op de Cementenbeton-website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn