• Menu
  • Zoek
  • Login

Infrastructuur

Infrastructuur

Zowel bij publieke als private beleidsmakers en opdrachtgevers neemt de belangstelling voor beton in de wegenbouw steeds meer toe, zeker in een tijd waarin aandacht moet worden besteed aan duurzame constructies. Beton heeft uitstekende eigenschappen om de huidige en de toenemende verkeersintensiteiten te kunnen weerstaan. De op juiste wijze ontworpen en uitgevoerde betonverhardingen gaan tientallen jaren mee, met weinig of geen onderhoudskosten.

Rotonde in betonRotondes hebben op veel plaatsen traditionele kruispunten vervangen

Beton is toepasbaar voor alle typen wegen

Met alle typen wegconstructies bedoelen we letterlijk alle typen: van autosnelwegen tot fiets- en kavelpaden; van doelgroepstroken voor vrachtverkeer tot busbanen en -haltes; van erfverhardingen tot platforms voor vliegtuigen; van rotondes tot voertuigkeringen.

Betonverhardingen zijn niet alleen toepasbaar op zandgrond, maar ook in gebieden met een minder draagkrachtige ondergrond, denk aan klei- en veengebieden.

 

Geen 28 dagen wachten!

Logo onderhoudNog altijd bestaat het vooroordeel dat een betonverharding 28 dagen moet verharden voordat deze in gebruik kan worden genomen. De moderne betontechnologie maakt het echter mogelijk een verharding al na circa drie dagen te belasten met licht verkeer, na zeven dagen kan al het verkeer worden toegelaten.

 

Promotie

Het Cement&BetonCentrum richt haar betonpromotie in de infrastructuur met name  op ter plaatse gestorte verhardingsconstructies.

'Duurzame en onderhoudsarme wegverhardingen in cementbeton hebben goede perspectieven, met name bij intensief en zwaar verkeer. Betonverhardingen scoren op milieukosten beter ten opzichte van asfaltverhardingen.'

Wegverhardingen in cementbeton bieden een duurzame oplossing, vooral op basis van levenscyclusanalyse (LCA), en een integrale kostenbenadering op basis van netto contante waarde.

 

Samenwerking

Het Cement&BetonCentrum werkt bij de promotie van betonverhardingen samen met diverse organisaties.

 

Betoninfra

logo Kennisportaal BetonInfra

Betoninfra is een samenwerkingsverband tussen Cement&BetonCentrum, Vereniging Ondernemers Betonmortelindustrie Nederland (VOBN) en de Commissie Cementbeton Wegenbouw van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland.

Betoninfra omvat de gelijknamige nieuwsbrief en het  Kennisportaal Betoninfra.

 

CROW

logo crowHet Cement&BetonCentrum werkt projectmatig samen met CROW. Recente projecten zijn de Betonwegendagen in 2011, 2013 en 2015; Kennisplatform Betonwegen; Kennismodule Betonverhardingen en CROW Infradagen.

 

EUPAVE

logo EUPAVEHet Cement&BetonCentrum is lid van EUPAVE (European Concrete Paving Association). Doelstelling van EUPAVE, een non-profit organisatie, is de promotie van cement- en betontoepassingen in de infrastructuur, met name gericht op veiligheid, brandstofbesparing en duurzame wegconstructies.

 

Kennisplatform Betonwegen

Het Cement&BetonCentrum heeft met CROW het initiatief genomen voor een Kennisplatform Betonwegen om bestaande kennis voor de praktijk toegankelijk te maken.

 

Kennisportaal Betoninfra

Duurzame verhardingen dragen bij aan de mobiliteit in Nederland. Betonverhardingen hebben uitstekende eigenschappen om de huidige en de toenemende verkeersintensiteiten te kunnen weerstaan. De op juiste wijze ontworpen en uitgevoerde betonverhardingen gaan tientallen jaren mee, met weinig of geen onderhoudskosten.

Uitgebreide informatie over betonverhardingen is te vinden op het Kennisportaal BetonInfra. 

 

Meer informatie

Kennisportaal BetonInfra

Website EUPAVE

Website CROW

Kennismodule Betonverhardingen

Betonwegendag

Kennisplatform Betonwegen

Marktinformatie beton in de infrastructuur

Publicaties over betonverhardingen

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

BetonInfra Nieuwsbrief

logo

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over toepassingen van beton in de wegenbouw?
Meld u zich dan aan voor de digitale BetonInfra Nieuwsbrief.

 

     Aanmelden Nieuwsbrief       

Kennisplatform Betonwegen

 

Kennisplatform Betonwegen - logo klein

Het Kennisplatform Betonwegen zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Lid worden kan diegene die professioneel werkzaam is in beheer, ontwerp, advies, uitvoering, kwaliteitsbeheersing, kennisontwikkeling van weginfrastructuur en die kennis wil verkrijgen en/of delen met andere professionals. 

Meer informatie