• Menu
  • Zoek
  • Login

Publicaties

Publicaties

Publicaties

Uw selectie is opgeslagen.

Bestellen / downloaden

Architectuur

Extreem beton

Ultra-hogesterktebeton is meer dan een verbetering van het gebruikelijke beton. Er zit een nieuwe technologie achter, zowel wat betreft grondstoffen als procestechniek. De leerervaringen uit de Casestudies Prefab Beton zijn vastgelegd in het boek Extreem Beton.
Samenstelling en redactie was in handen van Siebe Bakker, bureaubakker.

Duurzaam bouwen

Roadmap duurzaam cement

In de Roadmap duurzaam cement wordt de relatie tussen cement en CO2 toegelicht aan de hand van feiten en cijfers en worden de wegen naar de toekomst verkend. De verwachting is dat tot 2050 een verdere verkleining van de CO2-footprint met 10 tot 20% met de nodige inspanning haalbaar is.

Cement, Beton en CO2

Deze brochure laat zien wat de CO2-uitstoot in de productiefase van cement is, wat er met beton aan CO2-uitstoot kan worden voorkomen en hoe deze zaken in de bouw- en gebruiksketen met elkaar samenhangen en wat we met elkaar kunnen doen om de CO2-uitstoot flink te verkleinen.

Wijzer met CEM III

Al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw is hoogovencement met veel succes toegepast in betonconstructies. Constructies die vaak in een agressief milieu staan, en waar we ook onder extreme omstandigheden op moeten kunnen vertrouwen.
Hoogovencement, ook aangeduid als CEM III, mag niet worden verward met gemalen hoogovenslak. Gemalen hoogovenslak is een vulstof met bindmiddelfunctie. Maar hoogovenslak is geen cement, het is een waardevolle grondstof voor cement.

Wijzer met LCA's

De uitgave Wijzer met LCA's beoogt het gebruik van milieukundige levenscyclusanalyses (LCA's) in de betonketen te stimuleren en te verbeteren.

#duurzaambeton - trending topics

Beton speelt een belangrijke rol in een duurzame samenleving. Door zijn veelzijdigheid biedt het vele mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Al deze mogelijkheden maken duurzaam bouwen met beton wel complex. Hoog tijd voor een helder overzicht voor alle partijen die duurzaam willen bouwen. Uiteraard met beton!
Het compacte boekje is zo opgezet dat de diverse onderwerpen onderling zijn gelinkt. Daarmee is de leesvolgorde vrij. Immers, hoe ‘trending’ een topic is, is voor ieder weer anders. U leest direct wat u wilt weten in deze interactieve uitgave.

Bestellen / downloaden
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn